سخنی با تو

 

        تمثیل استعاره ای به وسعنت خود کلام در پبچش دردی که به نهان پیچیده ، و اشاره آغاز گفتگویی که آن طرف سرخی یک سرزنش دردناک است ، دردی که درون منو توست و دردی که درون تو و مردم است . و ناله هایی که میشنوی  میشنوم و نمیشنود خود گواهی بر این مدعاست.

امروز نه مثل همیشه بلکه صد بار بدتر از همیشه و همیشه شاید هزاران بار غمگین تر ازامروز وامروز درست مثل امروز و امروزمثل همیشه غمناکترین روزهاست ،  همیشه صدای ناله ای که از درون اعماق رنج اوست مثل صدای منو تو طنین انداز میشود. تا بشنود و همچنان نداند....و خبر مرحمی است برای دلی شکسته که در انتظار همدردی از واژه هاست . و واژه ها مثل همیشه سردند وگرمی وجود تو آنرا هویدا میکند . پس با ما باش....  

 

یوسف زاده

 

 

 

 

                                         

 

این لوگو به صورت آزمایشی راه اندازی شده و به زودی راه اندازی کامل خواهد شد.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید