بازتاب اظهارات احمدی نژاد از طرف مردم صومعه سرا

و خوابي كه وكيل اسرائيلي براي احمدی‌نژاد ديده است

وي از دادستان فدرال كارلسروهه درخواست كرده است، پيش از آن‌كه دادگاه قانون اساسي آلمان در مورد دادخواست ادعايي داشته باشد، به صدور حكم بازداشت بين‌المللي احمدي‌نژاد اقدام كند. اما مقامات رسمي و سران كشورها داراي مصونيت هستند و مي‌توانند اظهاراتي را بر اساس سليقه مردم خود بيان كنند.

هيس: تعجب ميکنم ، نميدونم چرا هر چی فکر ميکنم يادم نمياد اين کارلسروهه رو تو کدوم خيابون صومعه سرا ديدم...!!!

/ 0 نظر / 13 بازدید